1969

sid 5  Magda Bergqvist von Mirbach  Franciskanerklostret i Skara
sid 7  Karin Rydin  En gammal gård
sid 13  J Arvid Hedvall  Välkommen till en promenad i minnesskåpet
sid 18  Gustaf Eksell  Två Borgmästare i Skara
sid 23  Magda Bergqvist von Mirbach  Tal till djäknar
sid 25  Oscar Lefvander  Gammal kär kuriositet
sid 27  Thorsten Eklann  Minnespromenad
sid 32  Ivar Moberg  Minnen från Melldala
sid 36  Pettersson-Olin  En reseskildring
sid 40  Åke Soop  Västgötaöversten och hans ring
sid 47  Leo Torgny  Detta med djäknar och skola och traditioner
sid 51  Sven Bohlin  Minnen från teater och idrott i Skara
sid 54  Oscar Lefvander  Annorlunda människor från sekelskiftets Skara
sid 61  Bo V:son Lundqvist  Kring tågen i Skara
sid 65  Oscar Lefvander  Hävdatecknare om Skara
sid 67  forts medlemsmatrikeln