Båtsmanshuset

Detta hus är beläget på Skolgatan, snett emot Domkyrkan och inpå en gård.

Dess ursprung är ovisst, men kanske det var ett av de första hus som återuppfördes efter den katastrofala branden, söndagen den 23 augusti 1719, då så gott som hela staden lades i aska.

Enligt en stadga från 1629 var staden skyldig att hålla båtsmän och detta upphörde inte förrän i slutet av 1800-talet. Huset byggdes då på med en våning och fick tegeltak. Nu beboddes huset av civilpersoner fram till 1940-talet. Sedan var där tapetserarverkstad och lager innan Skara Gille restaurerade huset och sedan 1988 förvaltat och hållit sina möten och sammankomster där.