Monthly Archives maj 2022

Få hjälp av kommunens Digitala Fixare Ylva Thun

Många bland oss känner osäkerhet vid hantering av telefoner, läsplattor och datorer. Kommunen har en digital hjälpreda, Ylva Thun, som kan underlätta Ditt umgänge med Dina digitala hjälpmedel. Ylva kommer att genomföra en utbildning bara för Skara Gilles medlemmar. Där hon hjälper Dig att hantera telefon, läsplatta eller dator på ett bättre sätt. Hur installerar man appar och program? Hur hanterar man meddelanden? Hur delar jag med mig av bilder? Frågorna är många. Ylva ger svaren. Under tre träffar får Du tillfälle att lära Dig mera. Du kan också få praktisk hjälp. Vi träffas: onsdagen den 25 maj kl 14.00
Read More