Monthly Archives november 2021

Nytt spännande projekt

I lördags inledde vi ett nytt spännande projekt i Skaras historia, en kartläggning av smeknamn. Kjell Nordström leder arbetet och han har kontaktat flera uppgiftslämnare innan den första träffen. En grupp samlades i lördags och vi fick fram en massa förslag. Men arbetet fortsätter som ett inslag i att värna om det immateriella kulturarvet. Du kan läsa mera om projektet i ”referat och artiklar” under fliken ”Minnen”.
Read More