Monthly Archives oktober 2021

Kjell Nordströms föredrag

Kjell Nordström höll ett intressant föredrag om kommunsammanslagningarna i Skara. Du kan läsa hela hans berättelse Under fliken ”Minnen”, Artiklar och referat, Skara kommun 50 år Kjell Nordströms föredrag vid årsstämman
Read More