Nämnden

På bilden ser Du Barbro Hassel, Gunnar Karlsson, Göran Johansson, Barbro Olofsson, Anders Sahlström,
Ulla-Britt Larsson, Ann-Britt Molande-Johansson, Erik Sånnek och Tommy Kroon.

Ålderman             Tommy Kroon                                 tommy@skaragille.se
.                                                                                          0705 912455

Bitr ålderman      Barbro Olofsson                              barbrooskara@gmail.com
.                                                                                          0703 810605

Kassabevarare     Erik Sånnek                                      erik.sannek@hotmail.se
.                                                                                           0723 313836

Gillesskrivare      Ann-Britt Molander-Johansson   ab-molander@outlook.com
.                                                                                          0731 415994

Bisittare                Gunnar Karlsson                              karlgunnar51@hotmail.com
.                                                                                            0723 130785

Ersättare              Ulla-Britt Larsson                            larsson.ullabritt@gmail.com
.                                                                                           0708 454629

Ersättare               Barbro Hassel                                  barbro.hassel@hotmail.com
.                                                                                           0705 154177

Ersättare               Göran Johansson                            goran@skaragille.se
( hemsida och Bygdeband )                                           0704 700886

Ersättare             Anders Sahlström                            bygg.sahlstrom@telia.com
.                                                                                          0706 613813