Medlemmar

Medlemmar i Skara Gille 2019-12-31

Adolfson Margaretha Skara
Adolfsson Annmari Skara
Adolfsson Bernt Skara
Adolfsson Bert-Owe Skara
Adolfsson Kristina Axvall
Agerborn Per-Olof Skövde
Ahlm Margit Skara
Ahlmark Ann-Marie Skara
Ahlmark Lars Skara
Ahlström Carina Skara
Ahlström Jonas Skara
Albien Barbro Skara
Albien Björn Skara
Alexandersson Gull-Britt Skara
Algotsson Arne Skara
Algotsson Ingeborg Skara
Algotsson Leif Skara
Algotsson Lisbeth Skara
Almbratt Fredrik Skövde
Altenberg Bengt Lund
Andersén Aina Skara
Andersson Alf Skara
Andersson Anders Skara
Andersson Anne-Christine Skara
Andersson Berit Skara
Andersson Berith Skara
Andersson Birgitta Skara
Andersson Britt-Inger Skara
Andersson Christina Skara
Andersson Desiré Skara
Andersson Eva Skara
Andersson Gunnel Götene
Andersson Görel Skövde
Andersson Hans Axvall
Andersson Ingemar Skara
Andersson Ingert Skara
Andersson Ingrid Skara
Andersson Jörgen Falköping
Andersson Karl-Olof Skara
Andersson Kjell Axvall
Andersson Lars Skara
Andersson Lennart Skara
Andersson Lennart Skara
Andersson Lisbeth Falköping
Andersson Margaretha Skara
Andersson Margit Skara
Andersson Maria Skara
Andersson Marita Axvall
Andersson Maritha Skara
Andersson Maryan Axvall
Andersson Mats Lidköping
Andersson Monica Skara
Andersson Ola Götene
Andersson Roger Skövde
Andersson Stellan Skara
Andersson Sven Åke Skara
Andersson Sven-Gunnar Skara
Andersson Ulf Skara
Andersson Ulla Lidköping
Andersson Willy Skara
Andreasson Börje Henån
Andreasson Gun Axvall
Andreasson Ingemar Axvall
Andreasson Ulla Henån
Andrén Clausson Kerstin Skara
Apelskog Monica Skara
Apelskog Stina Skara
Appeby Karl-Erik Skara
Appeby Kirsten Skara
Areflykt Annika Skara
Ask Sven Olof Skara
Astersten Gunvor Skara
Astersten Olof Skara
Bengtsson Monika Skara
Berg Barbro Skara
Berg Helena Skara
Bergdahl Christina Axvall
Bergdahl Lars Axvall
Berggren Eivor Skara
Berggren Lilian Skara
Bergh Agneta Skara
Bergman Ebbe Skara
Bergman Ragna Skara
Bergqvist Irene Skara
Bergqvist Pia Skara
Bergström Anna-Lisa Skara
Bergström Ewa Skara
Bergström Lennart Skara
Bjur Carina Skara
Bjur Jonny Skara
Björk Kerstin Skara
Björk Rune
Björklund Elisabet Skara
Björklund Kjell Skara
Björnberg Solbritt Skara
Blomqvist Pia Axvall
Bohlin Jan-Olof Skara
Bohm Karl Inge Skara
Bolinder Solveig Skara
Bonander Anna-Greta Skara
Bonander Björn Skara
Bonnier Gustafsson Kristina Skara
Borg Elisabeth Skara
Borg Lars Hällekis
Brandshage Hjördis Skara
Broberg Gustavsson Margaretha Varhem
Brodin Lena Skara
Bruhn Bengt Skara
Bruhn Gunnel Skara
Bucht Rune Skara
Bucht Stina Skara
Buller Per-Olof Skara
Buller Titti Skara
Bäck Lars-Åke Axvall
Börjesson Hans-Olof Skara
Carlén Barbro Varnhem
Carlén Sven Varnhem
Carlquist Calle Uppsala
Claesson Hans Skara
Dafgård Ingvar Falköping
Dahl Jörgen Gävle
Dahl Johansson Birgitta Skaraa
Dahlberg Ann-Marie Skara
Dahlberg Marianne Skara
Dahlén Gunvor Mariestad
Dahlén Karin Skara
Dahlström Hanna Götene
Dahlström Sibylla Skara
Damberg Per-Olof Skara
Damberg Siw Skara
Daxecker Horst Skara
Daxecker Monika Skara
Dickens Lennart Skara
Drejholt Nils Vinninga
Du Rietz Margareta Lundsbrunn
Edenholm Björn Skara
Edenholm Evy Skara
Edman Margareta Skara
Edman Tommy Skara
Ehn Elisabeth Skara
Ehrnberg Lisbeth Skara
Ek Alf Skara
Ekendahl Siv Skara
Ekeroth Hemberg Karin Hjo
Eklind-Persson Ulla Skara
Eksell Anders Uddevalla
Emanuelsson Evy Skara
Emihl Gudrun Skara
Emteborg Lisbeth Mariestad
Emteborg Per Mariestad
Emteborg-Ohlsson Annika Skara
Engström Agneta Skara
Engström Carl Olof Skara
Enström Anna-Greta Skara
Ericson Irene Skara
Ericson Jan Skara
Ericsson Elmer Skara
Ericsson Ove Lidköping
Ericsson Åke Skara
Eriksson Claes-Göran Skara
Eriksson Eva Skara
Eriksson Lena Skara
Eriksson Ulla Skara
Erngren Marianne Skara
Falck Annsofie Skara
Falck Ulf Skara
Falk Rolf Axvall
Falk Sune Skara
Forsberg Agneta Skara
Forsberg Alf Skara
Forsberg Gerd Skara
Forsberg Karlsson Annika Skara
Forsling Olle Skara
Friberg Inga-Lill Skara
Friberg Ove Skara
Fröjdh Anita Skara
Geiborg Ida Skara
Geiborg Lena Skara
Geiborg Ola Skara
Geiström Gun Skara
Geiström Mats Skara
Gelin Kerstin Skara
Gilbertsson Evy Skara
Gilbertsson Hans-Åke Skara
Granberg Ulla Skara
Granbom Gunilla Lidköping
Gren Gunnel Skara
Gren Karl Olof Skara
Grotte Lind Mona-Lisa Skara
Grönlund Lars-Åke Kungälv
Grönlund Malte Skara
Grönlund Mats Skara
Grönlund Ylva Skara
Guldhammer Anja Skara
Gunnarsson Anders Skara
Gunnarsson Ingegerd Skara
Gunnarsson Rose-Marie Skara
Gustafsson Barbro Skara
Gustafsson Birgit Skara
Gustafsson Gullveig Skara
Gustafsson Ingemar Skara
Gustafsson Maj-Lis Skara
Gustavsson Birgit Skara
Gustavsson Claes-Göran Skara
Gustavsson Kerstin Skara
Gustavsson Marita Skara
Gustavsson Per Skara
Gustavsson Stig Varnhem
Gustavsson Sven-Åke Skara
Gynnstam Yvonne Lidköping
Göransson Eva-Stina Skara
Göransson Inge Skara
Hagberg Annika Axvall
Hagberg Gun-Brith Skara
Hagegård Ylva Skara
Hagin Eva Axvall
Haglund Börje Skara
Haglund Karin Skara
Haglund Karin Skara
Hall Maja-Lena Skara
Hallgren Inger Skara
Hammar Anita Skara
Hansson Staffan Skara
Hansson Susanne Skara
Hassel Barbro Skara
Hassel Gurli Skara
Hassel Hans-Bertil Skara
Hassel Lars-Göran Skara
Hassing Siw Skara
Hedén Christer Skara
Hedén Christina Skara
Hedene Karl-Arne Skara
Hedene Sybil Skara
Heimar Lisbeth Skara
Helldin Britt-Marie Lundsbrunn
Hellström Brita Skara
Hemberg Erling Lidköping
Hemberg Kerstin Lidköping
Henrichson Birgitta Skara
Hermansson Bernt Skara
Hermansson Evy Skara
Hermansson Margaretha Skara
Hermansson Per Skara
Herrmansson Lisbet Skara
Hideström Barbro Axvall
Hideström Kjell Axvall
Hjalmarsson Gunvor Uddevalla
Hjalmarsson Inger Skara
Hjelm Carl-Erik Lidköping
Hjertén Johan Skara
Hoas Bengt Skara
Hoas Sissi Skara
Holm Anne-Marie Skara
Holm Inga Skara
Holm Thomas Skara
Holm Åke Skara
Holmberg Beatrice Skara
Holmberg Kent Skara
Holmlund Gunilla Skara
Holmqvist Eva Skara
Håkansson Anita Skara
Håkansson Bo Skara
Håstrand Lönnermark Elisabet Skara
Höglund Bodil Skara
Höglund Yngve Skara
Höök Elinor Skara
Höök Lars-Erik Skara
Inestedt Marianne Skara
Irhage Anita Skara
Irhage Jan Skara
Ivarsson Florence Skara
Ivarsson Göran Axvall
Ivarsson Helena
Ivarsson Leif Skara
Jacobson Björn Skara
Jacobson Ulla Skara
Jacobsson Margareta Skara
Jahnstedt Ann-Marie Skara
Jansson Anne-Britt Skara
Jansson Roland Lidköping
Jansson Åke Uppsala
Jeansson Ingrid Skara
Jensberg Gudrun Skara
Jern ( Neth ) Lisbet Skara
Johansson Aina Skara
Johansson Anneli Skara
Johansson Ann-Marie Skara
Johansson Bengt-Ove Skara
Johansson Birgitta Skara
Johansson Bo Lidköing
Johansson Börje Skara
Johansson Christer Axvall
Johansson Christina Skara
Johansson Christina Skara
Johansson Elof Skara
Johansson Gerd Skara
Johansson Gert Skara
Johansson Gudrun Skara
Johansson Gullvi Skara
Johansson Gunilla Axvall
Johansson Gunilla Skara
Johansson Göran Skara
Johansson Inga-Lill Skara
Johansson Jan-Ivan Skara
Johansson Johnny Skara
Johansson Lars Skara
Johansson Lars-Åke Skara
Johansson Lennart Skara
Johansson Lillie Skara
Johansson Lisbeth Skara
Johansson Lisbeth Skara
Johansson Maj-Britt Skara
Johansson Maria Skara
Johansson Marita Skara
Johansson Mats-Olov Skara
Johansson Mildred Lundsbrunn
Johansson Mona-Lisa Skara
Johansson Märta Skara
Johansson Roland Skara
Johansson Roland Skara
Johansson Roland Skövde
Johansson Ronny Skara
Johansson Siv Skara
Johansson Solweig Skara
Johansson Stig Lennart Skara
Johansson Sune Skara
Johansson Torild Skara
Johansson Ulla Lerum
Johansson Vanja Skara
Johansson Bengt Lundsbrunn
Johlander Ingemar Skara
Jonsson Birgitta Skara
Jonsson Bo Skara
Jonsson Boel Axvall
Jonsson Carl-Erik Skara
Jonsson Ewert Källby
Jonsson Gunvor Skara
Jonsson Inger Skara
Jonsson Leif Skara
Jonsson Stefan Skara
Jonsson Skog Birgitta Skara
Jonzon Lars-Anders Lerdala
Jonzon Marita Lerdala
Jonzon Svante Göteborg
Josefson Clas Skara
Josefson Marie Skara
Jung Birgitta Skara
Jung Henry Skara
Junggren Kerstin Skara
Jungqvist Ingela Skara
Jungqvist Per-Anders Skara
Jönsson Göran Skara
Jönsson Kjell Skara
Jönsson Margareta Skara
Kagelind Gunilla Skara
Kagelind Jörgen Skara
Karlander Christina Skara
Karlsson Alf Skara
Karlsson Anita Skara
Karlsson Ann-Mari Skara
Karlsson Bengt Skara
Karlsson Birgit Skara
Karlsson Britt Skara
Karlsson Britt-Marie Skara
Karlsson Gun Skara
Karlsson Gunnar Skara
Karlsson Gösta Skara
Karlsson Hans Skara
Karlsson Hans Skara
Karlsson Inger Skara
Karlsson Marita Lundsbrunn
Karlsson Monica Skara
Karlsson Monika Skara
Karlsson Stig Skara
Karlsson Tore Lundsbrunn
Kaskamo Tuija Skara
Kihlstrom Kerstin Skara
Kilander Svante Forsa
Kjellner Marie-Louise Skara
Kjällström Anita Skara
Klaar Sture Lundsbrunn
Klar Bo Skara
Klasson Arnold Skara
Kling Bo Skara
Kling Britt-Marie Skara
Kling Hans Skara
Kling Lisbet Skara
Klostergård Birgitta Axvall
Krans Lars Erik Skara
Krantz Björn Skara
Krantz Gunnar Skara
Krantz Wivi-Ann Skara
Krause Hans Skara
Krause Karin Skara
Kroon Sylvia Skara
Kroon Tommy Skara
Kvandal Erik Skara
Kvarndal Maj-Britt Skara
Kärnblad Ulla Skara
Laaksonen Ari Varnhem
Laaksonen Arja Varnhem
Landahl Gunilla Skara
Landahl Thomas Skara
Landmark Sven Mariestad
Larsson Barbro Skara
Larsson Göran Skara
Larsson Lars-Erik Skara
Larsson Leif Skara
Larsson Lisbeth Skara
Larsson Marita Skara
Larsson Tommy Skara
Larsson Ulla-Britt Skara
Lejmark Sonja Skara
Lennartsson Rut Tibro
Lidberg Hjördis Skara
Lidström Agnetha Skövde
Lindahl Valter Skara
Lindblom Anita Axvall
Lindblom Lars Axvall
Lindén Anna May Skara
Linder Gunilla Skara
Linder Jan Skara
Lindh Bengt Skara
Lindh Ulla Skara
Lindhagen Barbro Skara
Lindhagen Sandahl Christina Skara
Lindhé Birgit Skara
Lindholm Eva Skara
Lindkvist Eva Skara
Lindkvist Eva Skara
Lindkvist Henrik Skara
Lindqvist Jan-Olof Skara
Lindqvist Marianne Skara
Lindström Göran Skara
Lindvall Berit Skara
Litorell Ove Skara
Ljungström Uno Skara
Lokrantz Fridefelt Ingrid Skövde
Lundberg Hjördis Skara
Lundberg Lars Skara
Lundén Lena Skara
Lundén Rune Skara
Lundgren Erna Skara
Lundh Lennart Skara
Lundh Nicklas Täby
Lundh Margareta Skara
Lundholm Kurt Skara
Lundquist Bengt Skara
Lundquist Lennart Skara
Lundqvist Kerstin Axvall
Lundqvist Marianne Lidköping
Löfgren Gunilla Skara
Löfqvist Evert Skara
Lönnermark Lars Göran Skara
Löwhagen Inga Skara
Löwhagen Lars Skara
Löving Majlis Skara
Magnusson Evelyn Skara
Magnusson Gunilla Skara
Magnusson Johan Skara
Magnusson Mats Skara
Magnusson Olof Skara
Martinsson Margareta Skara
Martinsson Pelle Skara
Medin Anna Karin Skara
Melin Agneta Skara
Melin Aina Skara
Melin Bo Skara
Melin Ingemar Skara
Menzing Anneli Skara
Menzing Hans Skara
Menzing Inger Skara
Mihlzén Britt Skara
Mihlzén Inger Skara
Moberg Gudrun Skara
Moberg Lennart Skara
Molander-Johansson Ann-Britt Skara
Mossbrant Gunilla Skara
Mouwitz Lars Göteborg
Movitz Barbro Skara
Movitz Håkan Skara
Munne Inger Skara
Månsson Bertil Skara
Mörk Sven-Olof Vänersborg
Neal Gunnel
Neth Kerstin Axvall
Neth Lars-Göran Axvall
Niklasson Siv Skara
Nilsson Nils Erik Skara
Nilsson Runa Skara
Nitsch Hedvig Skara
Nordh Leif Skara
Nordström Fredrik Skara
Nordström Kjell Skara
Nordström Kristina Skara
Nykvist Clas Stockholm
Nyman Anita Lidköping
Nyman Ingvar Lidköping
Nyman Andersson Kerstin Skara
Nystedt Lasse Axvall
Nystedt Marika Axvall
Nyström Maivor Skara
Nyström Zeth Skara
Ohlsson Agneta Skara
Ohlsson Elisabeth Skara
Ohlsson Ingrid Skara
Ohlsson Johnny Skara
Ohlsson Karin Skara
Ohlsson Laila Skara
Ohlsson Sten-Olof Skara
Olofsson Barbro Skara
Olofsson Margareta Skara
Olsson Gunnar Saltsjöbaden
Olsson Gustaf Stenstorp
Olsson Göran Skara
Olsson Lars Erik Skara
Olsson Sven Skara
Olsson Tage Skara
Olsson Viola Skara
Oscarsson Gunnel Skara
Oscarsson Göran Skara
Oscarsson Monica Axvall
Palm Bengt Skara
Palm Inger Skara
Palm-Burge Monica Skövde
Paulsson Inger Skara
Paulsson Åke Skara
Perlström Marita Skara
Persson Alf Skara
Persson Anette Skara
Persson Birgitta Skara
Persson Britt-Marie Skara
Persson Ilse Skara
Persson Irma Skara
Persson Lennart Skara
Persson Marianne Skara
Persson Per Henrik Axvall
Persson Tommy Skara
Pettersson Ingrid Skara
Pettersson Marianne Skara
Pettersson Richard Skara
Pettersson Rolf Axvall
Pettersson Solbritt Axvall
Pettersson Urban Skara
Pettersson Ylva Skara
Prytz Håkan Skara
Prytz Nelly Skara
Ragnar Sture Skara
Ramviken Gudrun Varnhem
Rapp Birgith Skara
Rapp Matts Skara
Rapp Monica Skara
Rapp Rune Skara
Rigfelt Marita Lidköping
Ringblom Karin Skara
Ringdahl Lena Axvall
Ringdahl Sverre Axvall
Rosenblad Curt Skara
Rosenblad Lena Skara
Rudhem Ola Skara
Sager Göte Skara
Sager Inga Skara
Sager Maj-Britt Skara
Sager Ylva Skara
Sahlén Kerstin Skara
Sahlström Anders Skara
Sahlström Ia Skara
Sahlström Lars Axvall
Salomonsson Thore Skara
Samuelsson Bertil Skara
Samuelsson Sven Åke Skara
Samuelsson Ylva Skara
Sandberg Birgitta Skara
Sandh Ulla Skara
Sandin Barbro Vinninga
Schmidt Karin Skara
Schmidt Lilian Skara
Schön Maria Skara
Schönbeck Ewa Skara
Schönbeck Per-Ola Skara
Schönmeyr Lena Skara
Schönmeyr Richard Skara
Sehag Sven Skara
Silfvén Stig Skara
Silver Yvonne Skara
Sjögård Maria Skara
Sjölin Chatarina Skara
Sjölin Erik Skara
Sjöström Kerstin Grästorp
Sjöäng Christer Skara
Skantz Laila Skara
Skaremyr Lennart Skara
Skaremyr Ulla-Brith Skara
Skoglöf Monica Varnhem
Skoog Birgitta Skara
Skoog Sven Olof Skara
Staberg Rose-Marie Skara
Staberg Thore Skara
Stadig Berit Skara
Steen Ingemar Skara
Steenbrink Lena Skara
Stenander Berith Skara
Storm Carl-Olof Skara
Storm Tomas Skara
Strand Bengt Skara
Strand Monica Skara
Strid Siv Skara
Styrud Ewa Alingsås
Ståhl Ewa-Britt Götene
Ståhlberg Hans Skara
Stålarm Elisabet Axvall
Stålberg Eva Skara
Sundberg Göran Skara
Sundberg Vivianne Skara
Sundblad Britt-Marie Skara
Sundén Per Skara
Sundin Gunilla Skara
Svahn-Ohlsson Gunvor Skara
Svensson Anna-Carin Skara
Svensson Anna-Karin Skara
Svensson Bengt Skara
Svensson Bo Skara
Svensson Christer Skara
Svensson Hjördis Skara
Svensson Inez Skara
Svensson Ingrid Skara
Svensson Kennet Skara
Svensson Lena Skara
Svensson Per Skara
Svensson Siv Skara
Svensson Svante Skara
Svensson Sven-Erik Skara
Svensson Ulla Skara
Süttenbach Ingeborg Skara
Sånnek Erik Skara
Sånnek Marianne Skara
Sävervik Yngve Lidköping
Söderlindh Elsa Skara
Söderström Siv Skara
Taylor Bernard
Taylor Christina
Tell Birgitta Varnhem
Tell Eivor Skara
Tell Hans Varnhem
Tellander Karin Skara
Ternström Thomas Skara
Thalenius Tore
Theander Agneta Göteborg
Thorstensson Alf Axvall
Thorstensson Gunnel Axvall
Thorstensson Ingemar Skara
Thorstensson Lisbeth Skara
Thörnberg Bo Skara
Thörnberg Carola Skara
Tollmén Ulla-Britta Skara
Torgny Gun-Lis Sexdrega
Torgny Jan Örebro
Torgny Maths Sexdrega
Torgny Ove Ängelholm
Tranberg Inga-Lill Skara
Trönnberg Lena Skara
Törn Yvonne Skara
Ullberg Brita Skara
Unger Hjördis Skara
Unger Ingemar Skara
Wahl Sundén Elisabeth Skara
Wallén Sven Ärla
Wallenius Lars Skara
Wallgren Gunilla Skara
Valllgren Hans Skara
Wallström Britt-Marie Skara
Wallström Sune Skara
van Stam Gun-Britt Varnhem
Warolin Roger Skara
Veghed Anna-Lena Skara
Veghed Sture Skara
Weidow Bengt Skara
Weidow Carl-Gösta Skara
Weidow Irene Skara
Wendin Freddie Skara
Wennerbert Anne-Marie Ulricehamn
Werner Margareta Skara
Westlin Birgitta Skara
Westlin Erik Skara
Wike Berith Skara
Viklund Inga Lidköping
Wiktorsson Lars-Ove Skara
Wiktorsson Margot Skara
Wilenius Kenneth Skara
Vilson Bengt Skara
Vilson Carin Skara
Wilsson Bernt Skara
Wilsson Marianne Skara
Winberg Annika Skara
von Essen Inger Skara
Wreiber Elisabet Skara
Wulcan Curt Skara
Vångberg Anna-Stina Skara
Zandelin Bergqvist Anitha Varnhem
Åkesson Jan Skara
Åkesson Stina Skara
Ålrud Margareta Skara
Östlund Margareta Skara