Hedersmedlem

För närvarande har vi en hedersmedlem i Skara Gille.

När Bengt Palm avgick som ålderman vid stämman 2010 avtackades han med malmljusstakar och en utnämning som hedersledamot. Utnämningen motiverades med Bengts mångåriga arbete i och för Skara Gille. Han var en av dem i gruppen som aktivt deltog i räddningen och restaureringen av Båtsmanshuset i mitten på 90-talet. Han var under flera år behjälplig med hantering och redigering av ”Ett och annat från den gamla staden Skara”. Bengt valdes in i Gillesnämnden 1993 och utnämndes till Gilleskrivare efter stämman 1995. Efter Per-Eric Söderlindhs bortgång valdes Bengt till ålderman vid stämman 2000.
Bengt är fortfarande en aktiv medlem i Skara Gille. Vi som verkar i nämnden har stor nytta av hans kunnande och generositet. Vi är extra glada att han fortfarande medverkar vid firandet av ”Lilla julafton” där han läser Viktor Rydbergs dikt ”Tomten”.