Kalender

Datum/Tid Evenemang
20 Sep, 2018, 18:00 - 20:00 Bilder och minnen, Marumsgatan
23 Sep, 2018, 14:00 - 16:00 Kyrkogårdsvandring
27 Sep, 2018, 19:00 - 21:00 Gamla Skarabilder med Ingemar Andersson
4 Okt, 2018, 18:00 - 20:00 Ur våra Gillesböcker
16 Okt, 2018, 18:00 - 20:00 Bilder och minnen, Skara 1948
17 Okt, 2018, 18:00 - 20:00 Bilder och minnen, Skara 1948
25 Okt, 2018, 19:00 - 21:00 Företagsminnen
27 Okt, 2018, 07:45 - 19:15 Gillets höstresa
31 Okt, 2018, 19:00 - 20:30 Vi minns musiken från 70-talet
8 Nov, 2018, 19:00 - 21:00 Så minns vi Skara – bilder och musik från 50- och 60-talen
15 Nov, 2018, 18:00 - 20:00 Företagsminnen Grönlunds
22 Nov, 2018, 18:00 - 20:00 Ur våra Gillesböcker
28 Nov, 2018, 19:00 - 20:30 Vi minns musiken från 80-talet
9 Dec, 2018, 17:00 - 19:30 Gillets Lucia på Stadshotellet
22 Dec, 2018, 14:00 - 17:00 Lilla julafton i Båtsmanshuset