Monthly Archives augusti 2019

Den stora branden 1719

Den 23 augusti var det 300 år sedan Skara drabbades av en stor brand, där nästan hela staden ”i aska lades”. Detta högtidlighöll Skara Gille med två aktiviteter. På förmiddagen var alla fjärdeklassare i staden inbjudna för att få ta del av berättelser vid fyra stationer. När kvällen närmade sig, var det dags för de vuxna att få information om händelsen och förklaring till det våldsamma förloppet. Robin Gullbrandsson berättade om husbyggnad och stadsplanering. Sven-Olof Ask höll ett målande föredrag i Domkyrkan och kunde, tack vare kyrkoherde Harald Ullenius skrift, i detalj beskriva händelseförloppet. ( En artikel som kommer att
Read More

En ny liten ros

Gudhemsrosen vid Båtsmanshuset har fått sällskap! Nu finns där också en Skararos som planterades i veckan. Rosen har kommit till oss tack vare Christina Johansson. Vår hedersmedlem Elsa Söderlindh var till god hjälp vid planteringen. Christina Johansson och Elsa Söderlindh hjälps åt att få Skararosen planterad. Foto Tommy Kroon
Read More

Årets 1700-talsvandring

Uppslutningen till årets sista stadsvandring var över all förväntan. Promenaden började med ett besök hos Jesper Svedberg vid Domkapitlet, vidare till Peter Hernquist på Veterinäshistoriska och en vidunderlig avslutning i källarvalven på Kråks. Läs mera under ”Minnen, referat & artiklar” Hanna Eklöf och Birgitta Johansson väntar på anstormningen vid kvällens svartkrog.
Read More

Årets sjätte stadsvandring

Årets sjätte stadsvandring bestod av en måttlig promenad. Vi tog oss från Prubbatorget ”hela vägen” till Krabbelund och Skoltorget. Gruppen var vackert omringad av kastanjerna och man fick, som vanligt, en massa ny kunskap förmedlad av Barbro Olofsson. Vi fick bland annat reda på bakgrunden till orden prubba, djäkne och Krabbelund. Läs mera under ”Minnen, referat & artiklar 2019”. 129 intresserade besökare samlades i Krabbelund för att få veta mera om Skoltorget med omgivningar. Foto Tommy Kroon
Read More